Salgs- & leveringsbetingelser


Prisangivelse
Alle priser er dagspriser og excl. moms. PB Tryk & Grafik forbeholder sig ret til at ændre priserne uden forudgående varsel. Der tages ligeledes forbehold for indtastningsfejl.

Tilbud
Tilbud fra PB Tryk & Grafik er gældende udelukkende for modtageren i en måned fra afgivelsesdatoen. Tilbud gives individuelt og kan ikke overføres til andre produkter. Ved særlige tilbud kan disse betingelser ændres, dog ikke ud over lovens grænser.

Hvis fra kunden opfordret tilbudsafgivelse kræver grafisk arbejde, evt. i forbindelse med godkendelse af layout, gøres dette med mindre andet er aftalt til timepris. Kunden vil i disse tilfælde blive gjort bekendt med at der påbegyndes grafisk arbejde med opgaven.

Betaling
Førstegangskunder betaler forud eller kontant.

Registrede kunder tilbydes endvidere 8 dage netto samt efterkrav ved beløb under kr. 3000,-

Kommunale, amtslige og statslige institutioner tilbydes 8 dage netto ved bindende og bekræftet ordreafgivelse.

Levering
Når den endelige ordre er godkendt og bekræftet finder levering normalt sted inden for 8 dage. Hvis det drejer sig om en ordre, hvortil der skal bestilles materialer hjem eller kræver særligt meget forarbejdningstid, kan leveringstiden forøges. Kunden betaler for udgifter til pakning og forsendelse. PB Tryk & Grafik påtager sig ansvaret for bortkomst eller beskadigelse under transport.

Fortrydelsesret
Kunden kan fortryde en indgået aftale med PB Tryk & Grafik i op til 14 dage efter bekræftigelse af aftalen. Fortrydelsesretten gælder indtil PB Tryk & Grafik har påbegyndt arbejdet med den pågældende aftale.

Retur- og klageret
Skulle du mod forventning ikke være tilfreds med dine varer kan de sendes retur således at de er os i hænde senest 20 dage fra leveringsdatoen. Sager behandles individuelt og efter forudgående aftale. Retur- og klageretten er kun gældende såfremt fejlen skyldes PB Tryk & Grafik.

Personlige oplysninger
Alle personlige oplysninger betragtes som fortrolige og udleveres ikke til tredjepart uden forudgående samtykke med kunden.

Fejl og Mangler
PB Tryk & Grafik forpligter sig til at kompensere for eller udligne eventuelle fejl og mangler forårsaget af os, ved det fremsendte produkt inden 30 dage fra vi er blevet gjort opmærksomme på disse.

Ansvar
PB Tryk & Grafik er forpligtiget til at overholde disse betingelser, bortset fra ved tilfælde forårsaget af force majeure.

Skader
PB Tryk & Grafik er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller andre følgevirkninger som fremkommer i forbindelse med brug af vore produkter.

Copyright
Ved indgåelse af aftale med PB Tryk & Grafik forpligter kunden sig til, at sikre sig at gældende varemærker og ophavsret ikke bliver brudt i forbindelse med aftalen.

Ophavsret i forbindelse med grafisk arbejde udført af PB Tryk & Grafik tilhører PB Tryk & Grafik indtil handlen er afsluttet.

Afvigelser fra design, m.m.
Grundet tekniske årsager forbeholder PB Tryk & Grafik sig ret til at det leverede kan afvige fra det modtagne materiale, såfremt materialet ikke overholder PB Tryk & Grafik's standarder eller særlige aftaler med kunden indenfor bl.a. målestok, farverum, skala og opløsning. Såfremt PB Tryk & Grafik vurderer at afvigelsen er af større betydning, vil kunden blive kontaktet inden effektuering af opgaven.

Offentliggørelse af opgaver
PB Tryk & Grafik forbeholder sig retten til at offentliggøre billeder af udførte opgaver på vores hjemmeside eller facebookside med mindre andet specifikt er aftalt, dog undtaget materiale der kan betragtes som inkriminerende eller på anden vis giver anledning til hemmeligholdelse.
Gadeskilte - Facader - Print - Bannere - Tryksager - Streamers - Klistermærker - Bildekorationer - Laserskæring- og gravering - Plakater - Pyloner - Design & Grafik
PB Tryk & Grafik - Uglekær 5 - 6200 Aabenraa - Telefon 40 78 40 88 - info@pbtryk.dk - CVR: 28355165
Om os   Tryksager   Skilte   Print   Folie   Tekstil   Laser   Fotos     Facebook